Ke správnéme chodu našeho eshopu využíváme ukládání cookies ve Vašem prohlížeči. Pro udělení souhlasu a uzavření tohoto okna prosím potvrďte tuto zprávu.

1. Smluvní strany

Prodávající - dodavatel:

UVC Servis s.r.o.

Na Rokytce 1032/24

Praha 8

180 00

IČ:       01637134
DIČ: CZ
01637134

Banka: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0 – 3 290 713 319/ 0800

Aktuální poštovní adresa pro příjem zásilek i pošty:

UVC Servis s.r.o.

Poniklá 112

512 42

Kupující - zákazník

 

2. Předmět koupě

Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím el. obchodu. Prodávané zboží je dodáváno jako zboží plnící účel který je popsán na stránce produktu. Všechny obrázky mají ilustrativní charakter a nejsou závazné pro konečnou podobu produktu. Na výrazné odchylky ve vzhledu nebo produktové značce výrobce je zákazník upozorněn emailem. Toto se týká především konstrukčních dílů a komponentů pro svítidla.

 

3. Cena zboží

Cena předmětu koupě odpovídá ceně uvedené na stránkách el. obchodu a kupujícím byla akceptována zasláním objednávky.

 

4. Platební podmínky a platba DPH zahraničních firem

Kupující je povinen uhradit zboží při převzetí na dobírku. Při platbě bankovní převodem předem již nic při převzetí zboží neplatí.

Zboží bude ponecháno u dodavatele max. po dobu 14-ti dnů od data neúspěšného předání zboží. Náklady vzniklé na opakovanou dopravu hradí kupující.

Pokud je zákazník registrován jako plátce DPH - je nutné uvést název společnopsti, identifikační a daňové identifikační číslo, při vyplňování kontaktních údajů.

Plátci DPH z jiných členských států EU uvedou platné daňové identifikační číslo, zboží jim bude odesláno bez DPH. DPH následně odvedou ve svém státě.

 

5. Dodací podmínky, způsob dodání

5.a - Nouzový stav. Zákazníci jsou v režimu postupného plnění, před ně se automaticky řadí složky IZS. Všechny dodací doby jsou orientační. Před odesláním zboží budeme zákazníka kontaktovat, zda si danou objednávku ještě přeje plnit.

5.b

Dodací lhůta je 1-10 dnů dle druhu produktu, vyjíměčně déle, na toto je zákazník upozorněn emailem, až bude znám možný termín doručení. V případě vyjimečného a nouzového stavu jsou dodávky přerozdělovány složkám IZS, které mají vyšší prioritu před objednávkami ostatními. V případě akutní potřeby zboží nás kontaktujte telefonicky, ověříme dostupnost a domluvíme se na nejrychlejším způsobu doručení.  Dopravu zboží provede dopravní společnost nebo prodávající na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Dodání probíhá pomocí kurýrních služeb, zboží je řádně zabaleno a pojištěno proti případnému rozbití.

Prodávající si vyhrazuje právo zaslat zboží jinou přepravní společností než byla vybrána, pokud to to výrazně urychlí dodání zboží kupujícímu. V případě změny je zákazník informován emailem. Cena přepravy nebude navyšována.

Při převzetí je zákazník povinen zkontrolovat celistvost balíku a jeho případná poškození. Pokud je balík viditelně poškozen, je nutné s kurýrní službou na místě sepsat protokol o poškození zásilky.

Zboží nemusí být dodáno pokud není skladem nebo výrobce ukončil jeho výrobu.

 

6. Záruční lhůta

Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu dle specifikací jednotlivých výrobků od data dodání. Světelné zdroje 6 měsíců všeobecně, elektronika a ostatní produkty 24měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku a na mechanické poškození. Výrobky zakoupené firmou na ičo, mají záruční dobu 12měsíců, vyjíma světelných zdrojů. Potvrzení o záruce je daňový doklad, podle kterého probíhá identifikace produktu a datum prodeje. Bez daňového dokladu, který je součástí dodávky nelze uplatňovat záruční opravy.

Aktuální poštovní adresa pro příjem reklamací:

UVC Servis s.r.o.

Poniklá 112

512 42

Před odesláním zboží k opravě je vhodné nás kontaktovat na email: servis@uvc.cz  Do předmětu napište reklamace + číslo faktury a do emailu stručně popište závadu.
Ke zboží je nutné přiožit kopii faktury a průvodní dopis o popisu závady nebo vady zboží.

7. Platnost smlouvy, ukončení smlouvy

Platnost smlouvy, ukončení smlouvy a odmítnutí zboží se řídí dle OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č.zákon č. 89/2012 Sb.

Zákazník má právo bez udání důvodů vrátit zboží ve lhůtě 14ti dnů od převzetí. Náklady na dopravu k prodávajícímu hradí kupující. Zboží musí být nepoužité v originálním obalu, nepoškozené a kompletní. Pokud bude zboží poškozeno přepravou, musí odesílatel tuto věc řešit s balíkovou službou, kterou zaslal zboží k prodávajícímu na vlastní náklady. Toto se netýká zboží zakoupené na ič.

Ve lhůtě 14 dní NELZE VRACET OPP - Masky na ozon a filtry. Jedná se o OPP které nelze VRACET !

Vzor pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete níže.

Zboží dodané na základě zákazníkovi interní objednávky, které není naší frekventovanou skladovou položkou, nelze vrátit.

________________________________________________________________

Dodávky produktů výhradně kurýrem a českou poštou. Nemáme kamennou prodejnu.

_____________________________________________

Doručení kurýrem GLS je bezproblémové, bude Vás kontaktovat telefonicky, je možné změnit jak adresu, tak datum doručení. Pokud si přejete objednávku doručit ve specifikovaný den, napište nám to do poznámky k objednávce, budeme se snažit přizpůsobit. 

Ceny poštovného bez DPH:

Služba GLS nebo PPL - platba předem: 115,-Kč

Služba GLS nebo PPL - dobírka: 140,-Kč  

Česká pošta -  NELZE

SLOVENSKO PPL - doprava na Slovensko, dobírka: 200,-Kč

Sazba DPH 21%

Výběr kurýrní služby provádíme my, na základě povahy přepravovaného zboží, tak aby přeprava byla bezpečná. V nouzi lze doručit na PPL výdejní místo, nutné uvést do poznámky objednávky.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Příloha č. 1 -  VZOROVÉ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Prodávající:
Aktuální adresa servisního střediska pro příjem reklamací a zároveň koresponděnční adresa společnosti UVC Servis s.r.o.,
která je uvedena v obchodních podmínkách výše.


Kupující:
Jméno a příjmení kupujícího
Adresa, telefon, email kupujícího
Číslo bankovního účtu kupujícího


Věc: Odstoupení od kupní smlouvy
Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží.
 - číslo faktury
 - číslo objednávky
 - název zboží


Datum: 

 ...........................
 podpis kupujícího

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podmínky ochrany osobních údajů – GDPR

__________________________________________________________________________________________________________________________

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je UVC Servis s.r.o. ič: 01637134 se sídlem Na Rokytce 1032/24 Praha 8 180 00 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: UVC Servis s.r.o. Poniklá 266 51242  elektronický kontakt: použijte kontakntní formulář na webu: www.uvc.cz

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a to : jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické podobě.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním webu, eshopu a zálohování dat pro tyto služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o podmínkách ochrany osobních údajů.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Výše uvedené nabývá v platnosti dne 25.5.2018.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ / BATERIÍ

 

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem/baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 

 

Symbol 1

Symbol 2

 

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

-  prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista/

-  prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

-  v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík

-  v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík

-  v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ

-  v místě prodeje na adrese kamenné prodejny [doplnit adresu, pokud disponujete MZO]

-  v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679)

 

 

Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.